top of page

Bloemaardebedeling door de bebloemingscomités

Op 30 maart 2019 was er onder een stralende lentezon de 'gratis bloemaarde'-bedeling: zie https://www.beernem.be/nieuwsdetail/3541/bebloemingswedstrijd .


Ook ik doe mee aan de bebloemingswedstrijd. Voorzitter Eddy Van de Walle helpt mee.
Ook ik doe mee aan de bebloemingswedstrijd. Voorzitter Eddy Van de Walle helpt mee.


De gemeente Beernem stimuleert via de 3 gemeentelijke bebloemingscomités de bebloeming en de verfraaiing van onze gemeente. De focus ligt hierbij op het tuin-of voorgevelgedeelte dat vanaf de openbare weg zichtbaar is. We zijn de vele vrijwilligers van onze 3 bebloemingscomités heel dankbaar voor hun groot engagement.


De drie gemeentelijke bebloemingscomités, links schepen Claudio Saelens en rechts schepen Patricia Waerniers.
De drie gemeentelijke bebloemingscomités, links schepen Claudio Saelens en rechts schepen Patricia Waerniers.

Hoe en waarom zijn deze bebloemingscomités tot stand gekomen, niet alleen in Groot-Beernem maar ook daarbuiten? Dat lees je hieronder, aan de hand van het voorbeeld van ons oudste bebloemingscomité: nl. het Beernems bebloemingscomité dat al kan terugblikken op een werking van 62 jaar!


Een beetje geschiedenis over het Beernemse Bebloemingscomité:

Reeds van in 1956 is er vanuit verschillende instanties briefwisseling terug te vinden die de gemeentes aanzet om het gemeentelijk patrimonium te bebloemen… en dit alles met het oog op de Wereldtentoonstelling ’58!

 • 6 augustus 1956: Brief van De Vereniging van Belgische Steden en Gemeenten aan het toenmalige schepencollege van Beernem:

 • “Bij de opening van de Wereldtentoonstelling 1958 zal België een speciaal prettige en warme aanblik bieden van schoonheid en blijde feeststemming. Het Commissariaat Generaal der Regering bij de Universele en Internationale Tentoonstelling bereidt nu reeds de nodige maatregelen voor, die moeten genomen worden opdat België zich onder zijn meest gunstig aspect zou vertonen aan millioenen vreemde bezoekers, die ons land de gelegenheid zal hebben te verwelkomen in 1958. De gemeenten zullen op dit domein een gans bijzondere rol te vervullen hebben. Alle gemeentebesturen kunnen vanaf heden de nodige maatregelen ter studie nemen die moeten genomen worden, opdat de vreemdelingen die hun grondgebied aandoen, zouden getroffen worden door de schoonheid van ons land en zijn monumenten, het onberispelijk onderhoud van onze Steden en Gemeenten, en het prettig uitzicht en de feestelijke aanblik die er overal hoogtij vieren….”

 • · In 1956 (geen precieze datum): brief van het Commissariaat Generaal der Regering, Hoger Comité voor Toerisme, Comité voor Onthaal en Voorlichting: “Alhoewel er nog 2 jaar voor de boeg liggen, nadert de openingsdatum van de Tentoonstelling 1958 met rassé schreden We twijfelen er niet aan, geachte Heer Burgemeester, dat U onverwijld opdracht zult geven voor de uitvoering van de verfraaingswerken, iets, waarvoor wij U zeer erkentelijk en dankbaar zijn….”

 • Er werd toen tevens een campagne opgezet die naar de naam “België in bloemen” luisterde.

 • Vanuit de Provincie West-Vlaanderen (nl. het Provinciaal Comité voor Tuinbouw en Kleinvee) werd ook sterk aangedrongen om mee te werken aan de verfraaiingscampagnes. Hiertoe wordt in 1957 door de Provincie een provinciale tussenkomst aan de gemeentes beloofd voor bebloemingsprijskampen.

De druk vanuit de provincie en Brussel klonk in Beernem niet in dovemansoren en er werd in Beernem een Comité ter verfraaiing opgericht:

 • Voorzitter: Wildemauwe Maurice

 • Ere-voorzitter: René Claeys

 • Secretarissen: Van Kerrebrouck Leopold (zijnde de gemeentesecretaris) en Verfaillie Georges

 • Proost: EH Deceuninck

 • Leden: van de boerengilde, van de middenstand, van de werklieden

Voor het gemeentebestuur van Beernem kwam de toezegging voor de provinciale toelage 1957 net iets te laat, waardoor op 17 juli 1957 in de gemeenteraad (o.l.v. burgemeester Rene Claeys) werd beslist om in 1958 voor het eerst een prijskamp te laten doorgaan met het oog op de verfraaiing van de gemeente. Er wordt 5000 fr; prijzengeld voorzien.


Er zouden volgende 7 categorieën worden voorzien:

 1. Gevelversiering

 2. Onderhoud en aanleg voortuinen

 3. Uitstalramen !

 4. Herbergen en restaurants !

 5. Benzinestations !

 6. Hoeve-ingang

 7. Landelijke kapellen

Maar we zien bij de goedkeuring van het reglement op de gemeenteraad van april 1958 dat er gekozen wordt om te werken met 4 categorieën (geen herbergen & restaurants, geen benzinestations en geen uitstalramen)., en dat het voorziene prijzengeld 10.000 fr bedraagt.


Voor die eerste verfraaiingsprijskamp (want zo wordt de bebloemingswedstrijd toen genoemd) schenkt het comité als eerste aanmoediging bloembakken aan de deelnemers van de gevelversiering. Die bloembakken konden de deelnemers gratis ophalen bij de Beernemse depositaris der Eternitproducten, Marcel Claeys (Bloemendale 3).


Deze eerste prijskamp was meteen een succes, want er waren niet minder dan 61 deelnemers. De winnaar was Gaston De Pre, en ook de proost EH Deceuninck gaf het goede voorbeeld en behaalde een mooie 5de plaats.

Vanaf 1977 was er geen provinciale toelage meer, en in 1993 werd het gemeentelijk reglement aangepast: nl. i.p.v. een vast bedrag per gemeentelijk bebloemingscomite wordt een toelage, waarbij het aantal deelnemers meegeteld wordt, goedgekeurd.


Een overzicht van de voorzitters doorheen de 62 jaar:

 • Maurits Wildemauwe (van bij het begin tot in de jaren 80)

 • Rond de jaren ’90: Hubert VanHulle (die ook al als schepen verbonden was geweest met het Comité)

 • Begin de jaren ’90: Francois Neels

 • In '95 en ’96: Marnix Inion

 • Vanaf 1997: Eddy Van de Walle
Comentários


bottom of page