Bloemaardebedeling door de bebloemingscomités

Op 30 maart 2019 was er onder een stralende lentezon de 'gratis bloemaarde'-bedeling: zie https://www.beernem.be/nieuwsdetail/3541/bebloemingswedstrijd .


Ook ik doe mee aan de bebloemingswedstrijd. Voorzitter Eddy Van de Walle helpt mee.
Ook ik doe mee aan de bebloemingswedstrijd. Voorzitter Eddy Van de Walle helpt mee.


De gemeente Beernem stimuleert via de 3 gemeentelijke bebloemingscomités de bebloeming en de verfraaiing van onze gemeente. De focus ligt hierbij op het tuin-of voorgevelgedeelte dat vanaf de openbare weg zichtbaar is. We zijn de vele vrijwilligers van onze 3 bebloemingscomités heel dankbaar voor hun groot engagement.


De drie gemeentelijke bebloemingscomités, links schepen Claudio Saelens en rechts schepen Patricia Waerniers.
De drie gemeentelijke bebloemingscomités, links schepen Claudio Saelens en rechts schepen Patricia Waerniers.

Hoe en waarom zijn deze bebloemingscomités tot stand gekomen, niet alleen in Groot-Beernem maar ook daarbuiten? Dat lees je hieronder, aan de hand van het voorbeeld van ons oudste bebloemingscomité: nl. het Beernems bebloemingscomité dat al kan terugblikken op een werking van 62 jaar!


Een beetje geschiedenis over het Beernemse Bebloemingscomité:

Reeds van in 1956 is er vanuit verschillende instanties briefwisseling terug te vinden die de gemeentes aanzet om het gemeentelijk patrimonium te bebloemen… en dit alles met het oog op de Wereldtentoonstelling ’58!

  • 6 augustus 1956: Brief van De Vereniging van Belgische Steden en Gemeenten aan het toenmalige schepencollege van Beernem:

  • “Bij de opening van de Wereldtentoonstelling 1958 zal België een speciaal prettige en warme aanblik bieden van schoonheid en blijde feeststemming. Het Commissariaat Generaal der Regering bij de Universele en Internationale Tentoonstelling bereidt nu reeds de nodige maatregelen voor, die moeten genomen worden opdat België zich onder zijn meest gunstig aspect zou vertonen aan millioenen vreemde bezoekers, die ons land de gelegenheid zal hebben te verwelkomen in 1958. De gemeenten zullen op dit domein een gans bijzondere rol te vervullen hebben. Alle gemeentebesturen kunnen vanaf heden de nodige maatregelen ter studie nemen die moeten genomen worden, opdat de vreemdelingen die hun grondgebied aandoen, zouden getroffen worden door de schoonheid van ons land en zijn monumenten, het onberispelijk onderhoud van onze Steden en Gemeenten, en het prettig uitzicht en de feestelijke aanblik die er overal hoogtij vieren….”

  • · In 1956 (geen precieze datum): brief van het Commissariaat Generaal der Regering, Hoger Comité voor Toerisme, Comité voor Onthaal en Voorlichting: “Alhoewel er nog 2 jaar voor de boeg liggen, nadert de openingsdatum van de Tentoonstelling 1958 met rassé schreden We twijfelen er niet aan, geachte Heer Burgemeester, dat U onverwijld op